GRØNNE OMRÅDER
  • Beplantning
  • Beskæring
  • Flishugning
  • Græssåning / slåning
  • Hæk-og hegnsklipning (manuelt eller med traktorklipper)
  • Ukrudtsbekæmpelse (mekanisk eller kemisk)
  • Udfærdigelse af plejeplaner
  • Planeringsarbejde
  • Fræsning
  • Arbejde med minigraver

\


Eskebjerg Kloakservice v/ Aut.Kloakmester Bjarne Pedersen | Arnakkevej 36, 4593 Eskebjerg | Telefon: 5929 1832 | Mobile 2894 1253 | info@eskebjergkloakservice.dk